Penningmeester (M/V)

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren penningmeester(es). Samen met onze voorzitter en secretaris vorm je het bestuur van Museum voor KOR. De bestuursfuncties binnen de stichting zijn op basis van vrijwilligerswerk.
 
Opdrachtomschrijving
De penningmeester van Museum voor KOR beheert de financiën van de stichting, is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties, adviseert het bestuur over het financieel beheer en belastingzaken en stelt de begroting en het financieel jaarverslag op. Bovendien richt de penningmeester het financiële beheer zelf in.
 
Opdrachtcriteria
Zeer gewenst is een penningmeester met een financiële achtergrond en voldoende kennis van accounting en belastingregels. Kennis van of affiniteit met fondsenverwerving (beleid, strategie) van donateurs, sponsors, of investeerders is een pré.
 
Organisatieprofiel
Museum voor KOR brengt kunst in de openbare ruimte onder de aandacht. Ruim 130 kunstwerken liggen, hangen en staan verspreid over heel Apeldoorn, waarvan de meeste onopgemerkt worden voorbijgelopen, -gefietst of -gereden. Mensen reizen af naar musea en kopen een kaartje om kunst te bekijken, maar ze zien niet de kunst die tentoongesteld staat in hun achtertuin. Kunst wordt blijkbaar pas echt gewaardeerd als deze in een museum wordt geëxposeerd. Daarom besloot een groep jonge creatieve ondernemers een museum te bouwen.

Het resultaat is een museum met huisregels, een museumshop, restaurants, honderden zalen en uiteraard: tentoonstellingen. In deze tentoonstellingen laat Museum voor KOR bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst. Daarbij worden zowel de sociale als educatieve aspecten van kunst belicht, alsook de omgeving en haar historie.
 
Organisatiecultuur
Museum voor KOR wordt bestuurd en bedreven door een groep enthousiaste ondernemers. Allen hebben een eigen specialisme: ICT, visuele communicatie, conceptuele kunst, kunstredactie en -educatie. In het begin zal het bestuur eens per maand bij elkaar komen. Daarna zal de frequentie gereduceerd worden tot eens per kwartaal. De vergaderingen zijn zeer gezellig en inspirerend. De koffie is lekker en de koekjes zijn verrukkelijk: van lange vinger tot bokkenpoot, van krakeling tot roze koek.
 
Locatie
Apeldoorn
 
Contactpersoon
Bas Fontein
06 22 64 28 20
info@museumvoorkor.nl