Over het museum

Het museum voor Kunst in de Openbare Ruimte is hét museum dat je binnengaat zodra je je voordeur uit stapt. Het is opgericht in 2014 door een groep creatieve ondernemers met als doel (ondergewaardeerde) openbare kunst meer onder de aandacht brengen. 

Museum voor Kunst in de Openbare Ruimte laat kunst weer een prominente rol spelen in de leefomgeving en laat mensen met een vernieuwde blik naar hun omgeving en naar kunst kijken.

Visie en doel

De openbare ruimte staat vol met kunst. Soms komt een kunstwerk in opspraak. Maar helaas, veel vaker blijft kunst in de openbare ruimte ongezien. Je loopt of fietst er zomaar aan voorbij. Om dit te veranderen, wil het Museum voor Kunst in de Openbare Ruimte kunst naar de mensen brengen: er verhalen over vertellen, kunstliefhebbers meer kunst bieden, sceptici de leuke kant van kunst laten zien en diegenen die er mee onbekend zijn de ogen openen. 

Door de openbare ruimte als een museum te beschouwen, tentoonstellingen en rondleidingen te organiseren, krijgen openbare kunstwerken de aandacht die ze verdienen.

We weten met het Museum voor Kunst in de Openbare Ruimte nieuwe doelgroepen aan te spreken. Mensen worden op laagdrempelige wijze met kunst in aanraking gebracht. Daarbij hebben we ook oog voor de sociale en educatieve functie van kunst. Met de ontwikkeling van nieuwe tentoonstellingen maken we het beleven van openbare kunst nòg leuker en toegankelijker.

Onze activiteiten worden deels uitgevoerd in opdracht en in samenwerking met lokale culturele en educatieve organisaties, particulieren kunnen een betaalde rondleiding boeken en we initiëren zelf projecten waar we fondsen voor werven.

Organisatie 

Bestuur

Voorzitter: Arjin Jans
Penningmeester: Mirela Avdic
Secretaris: Mark Kuiper
Algemeen: Christa Logtenberg
 

Zij ontvangen allen geen beloning.

Team

Directeur: Bas Fontein
Curator: Guido Nieuwendijk
Digitale ontwikkeling: Peter van der West en Julius van der Vaart
 
Dit kernteam wordt op projectbasis, marktconform, betaald.
Naast het kernteam werken we met vrijwilligers voor communicatiewerkzaamheden en andere activiteiten.
 

Anbi

Het Museum voor Kunst in de Openbare ruimte heeft een ANBI-status. Fiscaal nummer: 854385083